PROJEKTIHENKILÖ- JA SIHTEERIHAKU / OPEN POSITIONS IN OUR PROJECTS

20.12.2017 - Nepal

(in English below)

Haemme käynnissä olevalla hakukierroksella ulkoasiainministeriön hanketukea kahdelle uudelle kehitysyhteistyöhankkeelle. Etsimmekin nyt henkilöitä iloiseen joukkoomme toteuttamaan näitä hankkeita.

Tällä hetkellä hankkeissamme olisi vielä tarvetta seuraaville toimenkuville:

Hankekoordinaattori
Kohdemaa: Nepal

Kuvaus: Hankekoordinaattori toimii hankevastaavan apuna hankkeen läpiviennissä. Hankekoordinaattorilla voi esimerkiksi olla jokin osa-alue hankkeesta vastuullaan. Hankekoordinaattorin rooli tarkentuu hankkeen alussa.
 

Vanhempi neuvonantaja
Kohdemaa: Nepal

Kuvaus: Hankevastaavan ja -koordinaattorin mentorina toimii neuvonantaja, jolla on kokemusta kansainvälisistä hankkeista ja aikaa ohjata hankevastaavaa ja -koordinaattoria hankkeen toteuttamisessa. Vanhemman neuvonantajan vastuuta voi myös jakaa muiden neuvonantajien kanssa.

Arvostamme reippaan ja innostuneen asenteen lisäksi, että voisit olla mukana hankkeessa alusta loppuun asti. Hankkeemme kestävät tyypillisesti noin 3 vuotta ja niiden koordinointi hoidetaan Suomesta käsin. Paikallinen kumppanijärjestö toteuttaa hankkeen kohdemaassa, jossa käydään paikan päällä noin 1-2 viikon mittaisella monitorointimatkalla 1-2 kertaa vuodessa.

 

Huomaathan, että WaterFinns toimii vapaaehtoispohjalta, joten emme voi maksaa palkkaa työstä, mutta esimerkiksi matkat sisältyvät hankkeen kustannuksiin.

Suunniteltuja hankkeita on jo etukäteen valmisteltu, mutta niiden sovittamista kehitysyhteistyön kriteereihin sopiviksi jatketaan. Suunnitelmissa on jättää Kirgisian ja Nepalin hankkeiden hakemukset keväällä 2018. WaterFinnsin nykyisistä ja menneistä hankkeista voi lukea enemmän täältä: http://waterfinns.fi/#projects

 

Sihteeri
Sihteerinä olet vastuussa hallituksen kokousten asialistojen valmistelusta, kokoon kutsumisesta, pöytäkirjoista ja kokousjärjestelyistä. Teet tiivistä yhteistyötä puheenjohtajan, viestinnän henkilöiden ja WaterFinnsin hallituksen kanssa. Pääset näkemään paalupaikalta mitä WaterFinns ry:n hallitus oikein tekee, kuulemaan hankkeidemme edistymisestä ja oppimaan käytäntöjä kehitysyhteistyöprojektien hoitamisesta.

Sihteerin tulee pystyä toimimaan suomeksi ja englanniksi. Tehtävä ei vaadi aiempaa kokemusta. Arvostamme innostunutta asennetta ja kykyä hoitaa vaaditut tehtävät ajallaan. Lisäksi toivomme, että sitoudut tehtävään vähintään vuodeksi. Tehtävästä ei makseta palkkaa eikä kokouskorvauksia. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa Helsingissä ja sihteerin olisi hyvä osallistua lähtökohtaisesti kaikkiin kokouksiin. Kokousten lisäksi tehtävät vievät aikaa arviolta muutaman tunnin viikossa.
 

Hakuohjeet:

Lähetä noin puolen sivun mittainen motivaatiokirje, jossa kerrot itsestäsi ja paikasta, josta olet kiinnostunut. Kerro myös, miksi sinut kannattaisi valita haluamaasi paikkaan. Voit myös liittää hakemukseen CV:si.

Lähetä hakemuksesi soitteeseen waterfinns@gmail.com. Hakuaika päättyy 7.1.2018. Lisätietoa projektista voi tiedustella sähköpostilla hallituksen puheenjohtajalta Jarkko Karjalaiselta osoitteesta karjalainenjarkko@hotmail.com.

 

WANTED! WATERFINNS IS LOOKING FOR PEOPLE FOR DEVELOPMENT COOPERATION PROJECTS!

We are going to apply funding for new projects in spring 2018 from the Ministry of Foreign Affairs of Finland. Now we’re looking for people to join us to implement these projects.
 

Currently, we are looking people for the following roles:

2nd Junior Project Manager:
Target country: Nepal

Description: 2nd Junior helps the 1st Junior Project Manager in implementing the project. 2nd Junior can for example be responsible on one element of the project. The role of the 2nd Junior will be decided at the beginning of the project.

Senior Advisor:
Target country: Nepal

Description: Senior Advisor works as the mentor for 1st and 2nd Juniors and has experience in international development cooperation projects, and also time to guide the juniors through the implementation of the project. Seniors can also work together with other seniors and this way share responsibilities.
 

We appreciate an enthusiastic attitude and also commitment to the project. We hope that you could participate in implementing the project from it’s the beginning to the end. Our projects typically last for about 3 years and their coordination is managed from Finland. The local partner organization implements the project in the target country. During the project, the project personnel visits the target country on an on-site monitoring trip, that takes about one week 1-2 times a year. Please note that WaterFinns works on a voluntary basis, and we can not pay salary, but e.g. monitoring trips are included in the project costs.

Planned projects have already been prepared in advance. Now the applications must be modified and adapted to fit the criteria for development targets of the Finnish Government. The plan is to apply funding for the two completely new projects in Nepal and Kyrgyzstan. Find out more on the current and past WaterFinns projects here: http://waterfinns.fi/#projects

How to apply:
Send an half-page letter in which you tell about yourself together with the project or target country and/or the role you are interested in. Also tell us why we should choose you. You can also attach your resume. Send your motivation letter by Sunday 7th of January. Our e-mail is waterfinns@gmail.com

For more information by email: karjalainenjarkko@hotmail.com.

Best Regards,
WaterFinns Board