Jäsenkyselyn tulokset / Results of the member survey 2020

6.9.2020

Scroll down for version in English!

Järjestimme kesän 2020 alussa jäsenkyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää jäsenistön tyytyväisyyttä järjestön toimintaan sekä kerätä ideoita toiminnan kehittämiseksi. Saimme kyselyyn vastauksia noin 10%:lta jäsenistöstä. Lämmin kiitos kaikille vastaajille!

Pääasiassa WaterFinnsin toimintaan oltiin tyytyväisiä. Jäsenistö oli tyytyväisintä projekteihin ja viestintään sekä järjestön perusajatukseen. Parannusta toivottiin kuitenkin jäsentoiminnan aktivoimiseen niin jäsenten hankinnan kuin jäsenille järjestettävän ohjelman osalta, jonka yli puolet vastanneista koki tärkeäksi. Ohjelman kehittämiseksi ehdotettiin muun muassa tapahtumien järjestämistä myös pk-seudun ulkopuolella sekä online-muodossa. Suurin osa vastanneista kertoi kiinnostuneensa osallistumaan tapahtumiin videon välityksellä. Erityisesti seminaarit sekä koulutukset veteen ja sanitaatioon, kehitysapuun, innovaatioihin, kaupungistumiseen liittyen koettiin mieluisana toimintana.

Diagram 1.

Viestintään ja tiedotukseen oltiin pääosin tyytyväisiä, mutta enemmistö vastanneista koki tarvetta niiden lisäämiselle.

Diagram 2.

Viestinnän ja tiedotuksen lisääminen sosiaalisen median kanavilla koettiin tärkeäksi, samoin kuin järjestön näkyvyyden lisääminen muissa medioissa, mutta toisaalta myös jäsenistön sisällä esimerkiksi osallistavamman hankekohtaisen tiedotuksen kautta. Näkyvyyden lisäämiseksi ehdotettiin yhteistyötä isompien organisaatioiden kanssa, seminaareihin osallistumista WF:n edustajana, oppilaitosvierailuja sekä aktiivista some-keskustelua. Vastanneiden kesken mieluisimmaksi tiedotuskanavaksi koettiin sähköposti ja Facebook, kun taas nettisivuja, Twitteriä ja muita kanavia seurattiin vähemmän. Kotisivuihin oltiin pääosin tyytyväisiä, mutta sivuille toivottiin selkeyttä jäsenasioiden (esim. jäseneksi liittyminen) suhteen.

Diagram 3.

Vastanneista suurin osa jatkaisi WF:n toiminnan tukemista jäsenyyden kautta, kun vähemmistö koki lahjoitukset ja vapaaehtoistyön mieluisana tukemisen muotona. Lisäksi toivottiin yritysten parempaa sitouttamista mukaan toimintaan sekä rahoituspohjan vakauttamista kiinteällä ulkopuolisella rahoituksella.

Diagram 4.

In English!

At the beginning of summer 2020 we organized a member survey to find out how satisfied our members are with the operation and activities in WaterFinns. We received responses from around 10% of our members. Warm thanks to all respondents!

The survey shows that while our members are generally happy with WF, they were most pleased our projects, communications and the vision of the association. Where we could do better, however, was being more active with member activities, regarding both recruitment of new members and organizing more activities and events. Especially seminars and training around themes like water and sanitation, development aid, innovations and urbanization were most liked options amongst the respondents. Members hoped to have activities outside of the capital region as well as online.

WF communications were considered functioning but most respondents expressed that we could be more active regarding our ongoing and coming projects, especially through social media channels. Preferred media for communications were email and Facebook, while website, Twitter and other channels were followed less. Partnership and collaboration with larger organizations, school visits and active discussion on social media were suggested to increase the visibility of WF.

Most of the respondents preferred to support WF through membership, while engaging private companies to support financing was encouraged.