WaterFinns sai rahoituksen uuteen Vietnamin projektiin

24.2.2017

WaterFinns sai Ulkoasianministeriöltä rahoituksen uuteen Vietnamin projektiin vuosille 2017-2020! Valitettavasti kaksi muuta haettua hanketta, Nepal ja Tansania, eivät saaneet rahoitusta.

WaterFinns on onnellinen ja kiitollinen saadusta tuesta, mutta samalla tuetta jääneet hankkeet harmittavat niin Suomessa kuin Nepalissa ja Tansaniassa. Joka tapauksessa suuret onnittelut uuden Vietnamin hankkeemme projektipäällikölle Anne Peltoselle!

UM:n perustelutekstiä:
"Kansalaisjärjestöt ja kunnat hakivat valtionavustusta kehitysyhteistyöhankkeisiinsa vuosille 2017-2020 yhteensä yli 56 miljoonaa euroa. Hakukierroksella oli myönnettävissä tukea noin 15,5 miljoonaa euroa. Hankehakemuksia saapuimääräaikaan mennessä 168 kpl ja niiden laatu oli yleisesti ottaen hyvä."

Kepan tiedotteesta ( https://www.kepa.fi/…/globaalikasvatuksesta-leikattiin-65-p… ):
Ulkoministeriön hanketukea sai yhteensä 43 järjestöä ja yksi kuntatoimija. Jaettu summa, 15,6 miljoonaa euroa, jakautuu nyt aiempaa useammalle vuodelle ja tuen saajien määrä on laskenut. Lisäksi hakukierroksen peruminen vuonna 2015 lisäsi hakemusten määrää.

”Rahoituksen saaminen hyvillekin järjestöhankkeille, etenkin kokonaan vapaaehtoisvoimin toteutettavaan työhön on entistä vaikeampaa. Kuitenkin usein juuri pienimuotoinen ruohonjuuritason toiminta on sitä suomalaisten ja kehittyvien maiden kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä, josta myös suomalaiset oppivat ja saavat paljon”